AktuálisFelzárkóztatási kerekasztalok: (csak meghívottak részére)Rendezvények:


Szentmiklósi Napok - disszeminációs esemény
Zenepavilon környéke:
2015.09.12. 13:00-15:00
Együttműködési megállapodások bemutatása
2015.10.01. 13:00-15:00

Zárórendezvény
2015.10.30. 13:00-15:00

SAJTÓKÖZLEMÉNY:2015.09.01. - 10:00-12:00
2015.10.01. - 10:00-12:00
2015.10.20. - 10:00-12:00
2015.10.22. - 10:00-12:00
2015.10.27. - 10:00-12:00
2015.10.30. - 10:00-12:00
Rendezvények:


Szentmiklósi Napok - disszeminációs esemény
Zenepavilon környéke:
2015.09.12. 13:00-15:00
Együttműködési megállapodások bemutatása
2015.10.01. 13:00-15:00

Zárórendezvény
2015.10.30. 13:00-15:00
PROJEKT

AKTUÁLIS

GALÉRIA


Területi esélyegyenlőséget segítő programok kialakítása a Kunszentmiklósi járásban

Kunszentmiklós Város Önkormányzata uniós támogatást nyert az ÁROP-1.A.3-2014 "Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban" tárgyú pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program keretében. A fejlesztés teljes költsége 21,98 Ft vissza nem térítendő támogatás, mely lehetővé tette a területi együttműködést segítő programok megvalósítását.


A pályázat lehetőséget teremtett Kunszentmiklós Város Önkormányzata számára, hogy - szem előtt tartva a területi együttműködési lehetőségek és igények megismerését, az esélyegyenlőséggel érintett célcsoportok problémáira reagáljon. A projekt eredményeként hatékony és élő területi együttműködések alakultak ki a kunszentmiklósi járás esélyegyenlőségi problémáira fókuszálva. 

A projekt előzményeként Kunszentmiklós, mint járásszékhely önkormányzat sikerrel pályázott a kiíráson a járás településeinek előzetes csatlakozási nyilatkozata birtokában. A projekt célja a járási szintű esélyegyenlőség erősítése és a járási szintű párbeszéd kialakítása a járás önkormányzatai, nemzetiségi önkormányzatai, civil és gazdálkodó szervezetei, oktatásban, nevelésben és felzárkóztatásban tevékenykedő szervezetei között. Operatív célkitűzésként szakmai rendezvények és kerekasztalok ülések kerültek megrendezésre. A nyolc szakmai rendezvényen különböző előadók ismertették az esélyegyenlőséggel kapcsolatos nézeteiket, a felmerülő problémákat és a lehetséges megoldási javaslatokat, a kapcsolódó kerekasztal megbeszéléseken pedig interaktív beszélgetés folyt a lehetséges intézkedésekre és tennivalókra vonatkozóan.
A projekt keretében elkészült a járási szintű Esélyteremtő Programterv, amely járási szinten foglalja össze az esélyegyenlőségi problémákat és beavatkozási pontokat, illetve az ezekhez kapcsolódó intézkedési javaslatokat. A projekt további célkitűzése volt együttműködési megállapodások kialakítása a járás különböző szervezetei között, amelyben az aláíró felek egyfajta elvi megállapodásként vállalják, hogy a jövőben összehangolják az esélyegyenlőséggel kapcsolatos intézkedéseket, egymással rendszeresen egyeztetnek és közösen határozzák meg a kapcsolódó intézkedéseiket. Négy együttműködési megállapodás aláírására került sor, tematikus megállapodások születtek a romák, a fogyatékkal élők és az oktatás témákhoz kapcsolódó esélyegyenlőségi kérdésekkel kapcsolatban.
2015 október 30-án került sor az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0099 projekt záró rendezvényére, mely egy közel fél éves intenzív munkát és sikeres együttműködést zárt le eredményesen.