Kunszentmiklós Város Önkormányzata a "Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergenciarégiókban" ÁROP-1.A.3-2014-2014-0099 kódszámú pályázatban támogatást nyert. A támogatás keretében a kunszentmiklósi járás a mélyszegénységben élők problémáinak megoldatlansága, helyzetük fokozatos romlása, a munkanélküliség miatt kialakuló társadalmi és szociális feszültségek és leszakadás, valamint a hátrányos helyzetű térségekben a tanulás, a foglalkoztatás, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének folyamatosan romló feltételei ellen kíván fellépni. Az alábbi konkrét szakmai célok megvalósításával el kívánjuk érni, hogy:
PROJEKTa Szolgáltatásfejlesztési Koncepció, valamint a Helyi Esélyegyenlőségi Program kiemelt célcsoportjai (mélyszegénységben vagy annak veszélyében élő roma és nem roma családok, valamint a fogyatékos személyek) integrációs törekvéseit segítsük;
a szakemberek számára sikeresen működő, rendszeres információáramlási felületeket működtessünk (Felzárkóztatási Kerekasztal);
a járás esélyegyenlőségi problémáira válaszul létrejöjjön a járási szintű "Esélyteremtő Programterv" megvalósítható felzárkóztatást segítő intézkedések megtervezésére;
a járás projekthez csatlakozó önkormányzatai között érdemi együttműködés alakuljon ki a hátrányos helyzetű lakosság életminőségének javítása érdekében;
tudásmegosztással segítsük a területen tevékenykedő szakdolgozókat a célcsoporttal való közvetlen munkavégzésben, szakmai támogatást nyújtsunk a tervezett tevékenységekhez kapcsolódó feladataik későbbi ellátásához;
illetve javuljon a projektben meghatározott esélyegyenlőségi célcsoportok integrációs/rehabilitációs szintje.
.

.
.
.
.
.
PROJEKT

AKTUÁLIS

GALÉRIA