Polgárőrség 2000.-ik évi közgyűlése.

03.24-én tartottuk meg a helyi Polgárőr Egyesület éves rendes közgyűlését. Összejövetelünket megtisztelte Szabó Mihály Úr a megyei Polgárőr Szövetség elnöke. Jelen volt Mózes Ernő városunk polgármestere,valamint a rendőrkapitányság képviseletében Mihók Zoltán fhdgy.
Az elnöki beszámoló kivonatos formája az alábbiak voltak:
Alapvető célkitűzésünk nem változott, miszerint arra vállalkoztunk, hogy a város közbiztonságát javítsuk, a polgárok személyi és vagyon biztonságát elősegítsük.
Ha megnézzük a polgárőrség emblémáját és címerét, a következőt látjuk rajta:
Figyelő szemeket, és itt a hangsúly a figyelésen van. Nekünk nem az a feladatunk, hogy elfogjuk a bűnözőket, hanem az, hogy jelenlétünkkel – tudniillik, hogy sűrűn látnak minket a bűnözésre hajlamos egyének—elvegyük a kedvüket a lopástól, betöréstől!
Az áprilisi gyűlésünkön lemondott az egyik alelnök, - Nagy László- helyette Szűcs Jánost választotta meg a tagság alelnöknek, aki bebizonyította többszörösen is, hogy méltó a polgárőrségben végzett tisztség viselésére!
Közterületi gépkocsi feltörésekkel kapcsolatosan ami az utóbbi időben nagyon elharapódzott a következőt tudom elmondani: A polgárőrséghez előzetesen érkezett megkereséseknél, hogy bármilyen rendezvényt tartanak és vállaljuk el a gk.-ik őrzését, mi mindig elvállatuk, és ott nem történt benzin leszívás, vagy gk feltörés Pl: sportcsarnoknál 100-120 autó volt a tűzőbálon, vagy pl. motoros gyűlésen vigyázt
unk az autókra, vagy a gimnáziumban többször megtartott különféle rendezvényeken kutyás őrökkel vigyáztunk az autókra. Ezen kívül a tv-2 felvételénél is, a nyáron vigyáztunk az elkerített területen lévő autókra.. Feltörés, lopás nem volt!

A nem szervezettszerű eseményeknél a köztéren hagyott gk.-ik estében a feltörésnél elsősorban, valamilyen érték – ami a gk- ban maradt- motiválja az autó feltörőjét. Nagyfokú felelőtlenség a gk. tulajdonostól

Az önként vállalt polgárőrség keretén belül megtalálható 2 fő doktor, üzemvezető, nagy- vállalat biztonsági csoportjának a főnöke, több vállalkozó, segédmunkás, gépkocsivezető, vasutas, önkorm. képviselő,több biztonsági őr—lehetne sorolni a foglalkozásokat –pénzt, fizetséget nem kapnak, csak esetleg egy köszönömöt, sőt, még, a jelenleg érvényes jogszabály szerint tagdíjat is kell fizetniük!

Röviden a támogatásokról: Az Önkormányzattól kaptunk havi 25 ezer Ft-ot, üzem ag.-ra, a Lada-Niva kisebb javításait kifizette, hozzájárult a gázüzemre történő átalakításhoz, gyűlésekhez, összejövetelekhez a termet, felszerelést biztosította, levelek kézbesítése, mikrobusz ingyenes használata, irodai felszerelések használata stb…

Meg kell jegyeznem, hogy mielőtt megkaptuk a Lada.Nívát tulajdonképpen már a szétesés határán állt az egyesületünk, mert a saját gépkocsiját csak nagyon kevesen tudták erre a feladatra feláldozni! Jelenleg: 6 fő adja saját gk.át.

Folytatva a Ladával kapcsolatos eseményeket hamarosan rájöttünk, hogy nagyon magas a benzin fogyasztása, -- napi 1000 Ft benzin pénzből 20-25 km.-t tudtunk csak menni - ezért a következőképpen döntött a vezetőség: szponzoroktól összegyűjtött pénzen + tagsági önkéntes felajánlásokból + a várostól kapott 20. Ezer Ft-al kiegészítve, 72 ezer Ft-ért átalakítattuk gázüzemelésűre az autót, így már közel 50 km napi futásra lett alkalmas az autó!

Létszám alakulása:

igaz, hogy év végére a létszámunk már meghaladta a 60 főt, de

páran szüneteltetik a tagságot különféle okok miatt ( külföld, katonaság, máshol történt munka vállalás, stb…) Novembertől emelkedett a polgárőrségbe történő jelentkezések száma, voltak köztük részben ismeretlen emberek is, ezért úgy döntött a vezetőség : miután megkapták a rendőrségi büntetlenséget igazoló engedélyt meghatározott idejű próbaidőt, -(3 és 6 hónap között )- kell letölteniük ahhoz hogy teljes jogú tagjai legyenek az egyesületnek . Ez a döntés helyesnek bizonyult mert a belépettek közel fele, miután megtudta miből áll ez a szolgálat , azt mondta köszöni nem kéri.

Szolgálati órák száma:

Augusztusig gyakorlatilag saját gk.-val dolgoztunk, 08.25.-én átvettük a Lada-Níva gk.t , igy már nyugodtabban tudtunk dolgozni

Szolgálatban eltöltött óraszám: 01.01.-12.31.-ig: 3879 óra X 200Ft/óra=775.800.-

Saját gk rezsije: 1116 óra X 800Ft/óra=892.800

Összesen: 1.668.600.-

Az eltelt időben végrehajtott feladatok:

Az egyesületi élet kérdéskörénél maradva meg kell állapítanom azt, amit Pintér belügyminiszter Úr is kiemelt egy interjújában a közel múltban.” A polgárőrség pártpolitikai befolyástól mentesen végezte az elmúlt tíz évben a feladatát Úgy érzem ezt itt Kunszentmiklóson is sikerült megőriznünk, mi nem politizálunk és rendezvényeinken sem tartunk választási kortes beszédeket!

Pintér Úr egyébként azt is elmondta, hogy a közeli jövőben megkezdődik a polgárőrségről szóló törvény előkészítése, ebben meghatározzák azokat a feltételeket amelyeket a polgárőr szervezeteknek kell teljesíteniük ahhoz , hogy működésüket a hatóságok elismerhessék és támogathassák.

Országos vezetőink azt mondják, hogy a hívatásos és az önkéntes rendfenntartók közti kezdeti gyanakvás megszűnt, és mind több helyen közösen járőröznek a rendőrök és a polgárőrök.

Ez esetenként nálunk is megtörténik, figyelemmel arra hogy a rendőr járőr esetenként nappal csak 1 főből áll, szívesen veszik, egyes képzett polgárőrök segítségét.

Vagyoni helyzetünk: nem változott jelentősen, mobil telefonon kívül más érték nincs a tulajdonunkban.

A Lada- Nívát használjuk, a biztosítást műszaki vizsgákat, és a nagyobb javításokat a tulajdonos fizeti, azaz Önkormányzat, Ez a gépkocsi közel van a 18.-adik évéhez

Minden féleképpen szeretnénk megpályázni az idei évben a BM. által kiosztásra kerülő 150 gk. egyikét amit a megyei Polgárőr Szövetségen keresztül tudnánk megkapni. Itt szeretném az Elnök Úr segítségét kérni ehhez a tervünkhöz!

A másik lehetőség az, hogy ki kell használnunk a BLUMBERGI testvérvárosi kapcsolatban rejlő lehetőséget, - tudok olyan településről Bács megyében, hogy 8 éves SUZUKI terepjáró gk.it vettek 100 ezer Ft-ért, és vámmentesen hozták be.

Lakossággal való kapcsolat tartása: Egyre többen tudják hogy létezünk, hiszen kérték a támogatásunkhoz szükséges csekkekhez való közvetlenebb hozzájutási lehetőséget, ezért a PM Hívatal portáján hozzá lehet jutni a csekkhez. Ez meg is jelent a BAKÉRMENTE című helyi lapban.

A lakosság bizalmát jelzi az is –szerintem-, hogy nem félnek megjelenni az egyesület irodájában, és panaszukat elmondva a segítségünket kérik, hol mit figyeljünk az éjszakai járőrözés során.

Már tavaly is meg jelentettük a ROVÁSIRÁS című lapban a hívó számunkat, ezt ismételten megtesszük: 06-30/2 398- 968.

Ezt a célt is szolgálta többek között a december elején bevezetett nappali szolgálatok, piaci és szombati napokon járőröztünk a forgalmasabb helyeken, bevásárló központokban, orvosi rendelők előtt. Ezt az idén is megtesszük alkalomszerűen, ahogy engedi a költségvetésünk!

Röviden az idei évről: Célunk nem változott, - minél több időt, és nagyobb létszámmal - eltöltve az utcákon, jelenlétünkkel biztosítani az éjszakai köznyugalmat és vagyoni biztonságot a lakosság számára!

Városunkban több mint 1700 fő nyugdíjas él, sajnos sokan egyedül, ők sokkal védtelenebbek, mint a fiatalabb korosztály- ezt a bűnözök is tudják – ide az idősebbekhez gyakrabban törnek be, és Ők a feljelentést is nehezebben teszik meg! Fokozottabban figyelünk az Ő portáikra is.

A létszámunkat is szeretnénk növelni, legalább 100 főre, ezért várjuk kisebb csoportok (2-4 fő) jelentkezését, üzemekből, baráti társaságoktól, soraink közé, akik hajlandóak tevékenyen is részt vállalni a város közbiztonsága és nyugalma érdekében

Mindenféleképpen azon leszek a vezetőséggel együtt, hogy a Lada-Niva gk. fiatalabb ra legyen lecserélve, mert ez az autó egy komolyabb telet már nem fog kibírni.

Utoljára, de nem utolsósorban a helyi támogatók felsorolása:

Ismételten csak megköszönni tudjuk ezt a segítséget, minden Támogatónktól!

Hozzászólások.:

Dr. Baski Imre: A beszámolóval egyetért, a szolgálat alatti ellenőrzések mikéntjéről érdeklődik, hogyan, milyen időközönként végzi az egyesület vezetése az ellenőrzéseit.

Szabó Mihály megyei PSZ elnök: A megyei PSZ. Elnöke hozzászólásában többek között kifejtette, hogyan lehet hozzájutni az egyesületnek vámmentesen, külföldről behozott terepjáró gépkocsihoz, illetve fiatalabb évjáratú Lada-Niva gépkocsihoz.

Mihók Zoltán r. fhdgy: a beszámolóban elhangzott kritikát visszautasította, a felvetett problémákat jelezni fogja a Kapitányság vezetője felé, a polgárőrség eddigi munkáját megköszöni és várja a további segítséget.

Mózes Ernő polgármester: az elhangzott beszámoló kapcsán megjegyzi, hogy a Lakosság véleménye a polgárőrség elvégzett munkáját tekintve egyértelműen pozitív. Hiányosság szerinte abban mutatkozik, hogy keveset látni az együttes járőr szolgálatot a rendőrség és a polgárőrség járőreivel. Összességében jónak ítéli meg az elhangzott beszámolót, és szükségesnek tartja a polgárőrség tevékenységét. Meghívja az Egyesület elnökét a közeli jövőben kiutazásra kerülő Blumbergi delegáció tagjai közé. Végezetül 2 fő polgárőr Szűcs János, és Balogh Imre kimagasló munkavégzését oklevéllel és tárgyjutalommal, valamint az Egyesület támogatói közül a Terményker Kft Vezetőjét tárgyjutalomban részesítette.

Hajdu Antal : válaszolt az elhangzott kérdésekre, majd a tagság elfogadta az elnök beszámolóját, utána jó hangulatú ebéddel zárult a polgárőr közgyűlés.

Kunszentmiklós, 2001.04.11.

Hajdu Antal

Polgárőr Egyesület elnöke